Hordalandsfotball

Forbundstinget 2019

  • Odd Løvset
Foto: Odd Løvset

Det er 102 forbundstinget er i gang i Oslo. 17 lokale klubber er tilstede i salen. Det går dermed i rett retning angående oppmøte. Dessverre er det ikke flere rundt 230 som kan stemme denne lørdagen totalt. Fortsatt lavt med tanke på at det er rundt 1800 klubber i landet. Under kan dere følge sakene som kommer. Fra klokken 16.00 i dag kommer vi til sakene som har kommet inn så langt i forkant av dette tinget.

Årsmelding
Nå er det ulike kommentarer til årsrapporten til forbundet. Endel innspill kom fra salen. Rapporten ble tatt godkjent.

Regnskap
Neste sak er regnskapet til NFF. Her blir det bl.a opplyst at NFF sentralt har høynet innsatsen inn mot landslagene. I Toppserien kvinner er det også en økning på 6 millioner. Breddefotball har fått en økning på rund 11% mer fra 108 millioner til 120 millioner kroner. Lønnskostnadene haddeøkt i NFF med rundt 3%. Det var også økt firekte støtte fra NFF sentralt. Samlet egenkapital i kretsene er nå på hele 86 millioner. En meget høy sum blir det kommentert fra talerstolen av generalsekretær Pål Bjerketvedt. Årsregnskapet viste et resultat på like under 17 millioner. Omsetningen av på 1 milliard. ( 1059 Mnok)

Utviklingen i gjeld og egenkapital ser veldig positiv ut. I 2018 passerte NFF over 30% egenkapital. Dette skyldes bl.a gode resultater i datterselskaper.

Nå skal regnskapet godkjennes. Lunsj er tydeligsvis viktig, da det går fortere og fortere med behandlingen her. Ingen tar ordet, så dermed er regnskapet godkjent. Da ble det lunsj og tingforhandlingene starter igjen klokken 16.00. Dermed ikke så mye oppdatering herfra før den tid.

Seminar toppfotball kvinner
Etter lunsjen er det toppfotball kvinner som er fokus. Karen Espelund åpner presentasjonen, mens Lise Klaveness går igjennom ønsket til spissingen i Toppfotball kvinner. Nytt forslag på bordet i løpet av gårsdagen, og det er ønske om å få salen med på dette når det skal stemmes over rundt kl 17.00 i dag.

Innkomne forslag:
Dirigent Berland fra Voss endrer litt på rekkefølgen, så nå er det klart at det blir diskusjon om antall lag i Toppserien kvinner. Det har kommet et nytt forslag på bordet fra forbundsstyret i løpet av fredagen som er utgangspunktet for debatten. I forkant vet vi at det har vært ulike meninger om dette punktet fra klubbene i Hordaland.

Forbundsstyret ønsker sluttspill i Toppserien og økt konkurranse og integrering av 1.divisjon. 2.divisjon blir samme antall lag som tidligere i det nye forslaget her.

Kritikken kommer med en gang at forslaget kom fredag kveld. Begrunnelsen for dette er at den er stor omveltning i seriesystemet, men fristen for å klare å se igjennom og behandle dette korrekt i klubbene er ikke gitt. Det er Kaupanger sin kandidat som er meningsbærer for dette. Sandviken Toppfotball og Åsane fotball damer støtter Kaupanger om å utsette saken. Det er nå 5 minutters pause i tingsalen om det skal utsettes eller ikke. Spenning i salen nå. Saken ikke utsatt

Diskusjonen som går er veldig klar. Det går mot en spissing av toppen slik forslaget nå ligger til grunn. Det ganske så overveldende. Forslaget gikk igjennom med 186 mot 40 stemmer. Forslaget krevde 2/3 flertall og fikk det veldig greit. Det var den eneste saken som en klarte å komme seg igjennom i dag, så dermed er det på an igjen klokken 09.00 med andre saker.

Da skal 2.lagene i seriesystemet, opp- og nedrykk fra 3.divisjon, forsikringsordning og antall 4.divisjonsavdelinger.


Lise Klavenss på scenen under forbundstinget. Foto: Odd Løvset