Hordalandsfotball

Forbundstinget 2019 – dag 2

  • Odd Løvset

Da er vi i gang med dag 2 av forbundstinget. Sakene blir oppdatert her gjennom dagen av de vi tror har mest interesse for klubbene i Hordaland. Dagens tingforhandling vil starte på forslag 1 av de som har kommet inn for de som vil følge med i tingheftet som ligger ute på nett.

Den store saken i går var endringen i strukturen for Toppserien og 1.divisjon kvinner. Salen brukte 90 minutter på den saken, så dermed er det mange saker som skal gjennomgåes denne søndag.

Forbundsstyrets oppgaver
Forslaget fra Hamar om at forbundsstyret ikke skal sitte i komiteer falt.

Forbundets komiteer og utvalg
Hamar har nok et forslag om utvalg. De ønsker at det kun er mulig for samme person å sitte i en komite. Forslaget falt.

Vilkår for deltakelse i de høyeste divisjonene
Saken handler om lag som ikke får lisens innvilget. De får tildelt plass i øverste divisjon hvor det ikke er lisenskrav. Noen spørsmål kommer frem. Spørsmålene reises spesielt mot anlegg og spesielt overgangen fra 3.divisjon menn til 2.divisjon menn.

Opp/Nedrykk fra 3.divisjon og 4.divisjon
Forslaget som lå i programmet er gått igjennom. For Hordaland er dette forslaget et godt forslag. 3.divisjon blir justert fra fire til tre lag som rykker ned. Dette da nedrykksprosenten var alt for stor. Diskusjonen på tinget gikk på 4.divisjon og direkte opprykk eller ei. Hordaland vil ha to plasser, så dermed blir det videreført to avdelinger med direkte opprykk til vinnerne. For mindre kretser blir det annerledes. Buskerud og Telemark slås sammen og det er kun en opprykksplass på disse.

2.lagene i seriesystemet
Brodd sitt forslag ble endret i løpet av dagen og forslaget fikk støtte fra forbundsstyret. Dette var også i tråd med det divisjonsforeningen ønsket. Det blir nedsatt en komite med bredt grunnlag som skal se på alle problemstillingene rundt 2.lagene. Forslaget kommer opp igjen neste år.

Forlengelse av prøveordning med AS modell eller dualmodell videre
Det skal diskuteres om det kan opprettes styres under AS som virksomhetsform. Forbundsstyret ønsker tilbakemelding fra tinget på hva de mener om dette. Salen skal begynne å diskutere dette. Det er blandede følelser om dette fra talerstolen. Forslaget blir ikke fremmet videre til Idrettstinget. 80 prosent i mot. Medlemmene skal styre klubbene, ikke et AS er den enkle konklusjonen på denne saken.

Forsikring 13-19år
Nå er en av de store sakene oppe. Skal klubbene belastes for forsikring for ungdom mellom 13-19 år? Nå belaster NFF sentralt seg selv og egenkapitalen. Derfor kommer debatten opp. I Hordaland var det skepsis til dette slik vi har forstått dette. Det betyr ekstra utgifter. Andre kretser vet vi har et positivt syn på å innføre dette. De få som har vært på talerstolen er ikke tilhengere av dette. Saken endte med at forbundsstyret tar med seg innspillene til neste år og budsjettet der. Bekymringen fra enkelte var usikkerheten rundt økte kostnader for barn og unge.

Futsal debatt
Sjarmtrollan tar opp problemet futsal sliter med. Det som er bestemt i handlingsplanen norsk fotball er ikke fulgt opp. Sjarmtrollan ønsker en futsal ansvarlig sentralt i NFF. Dette for at futsal skal vokse som idrett og gi norsk fotball et løft. Forbundsstyret gikk på et sviende nederlag her. En skikkelig skrape fikk de på manglende oppfølging fra delegatene som kommenterte forslaget. Hele 70% ba NFF sentral ansette en futsal ansvarlig.

Reisestøtte
NFF Buskerud om kompensasjon for reiseutgifter til forbundstinget
Det blir en ny komite som settes ned for å forsøke å finne løsninger til at flere kommer på tinget.

Overgangsgebyrer
Skeid sitt forslag for overgangsgebyr er neste sak. De fikk ikke støtte for sitt forslag. Alternativet er en utredning til overgangsgebyr. Salen stemte ned også dette forslaget.

Futsaltrenerkurs
Sjarmtrollan jakter opplysninger om hvor disse grasrotkursene blir av.Det gikk igjennom hos salen med stort flertall. Forbundsstyret snudde og støttet forslaget til Sjarmtrollan.

Studiepoeng for trenerkurs
IL Nordlandets forslag om studiepoeng for trenerkurs ble vedtatt. NFF styret skal forsøke å utrede om dette kan gjennomføres i forhold kurs fremover. Dette i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Budsjett
Byåsen sitt forslag om økt reisestøtte falt. Budsjettet ble godkjent. Valgkomiteen vil fremover bestemme godgjørelse til styret.

Da er tinget over og neste runde 7. og 8.mars 2020.

Under Jostein Nesse på talerstolen gjennom lørdagens tingforhandling.