Hordalandsfotball

Vinterserie 2018 – ny!

  • Odd Løvset
Foto: Odd Løvset

Vinterserie 2018

Hordalandsfotball gjentar suksessen og inviterer i år igjen til vinterserie. Dette er femte året vi arrangerer denne serien i oppkjøringsperioden til sesongen, og vi håper at så mange klubber som mulig har lyst og mulighet til å delta. Vi gjør hele veien endringer på opplegget etter hvert som tilbakemeldingene kommer. Nytt av året er at vi har delt inn klassene litt annerledes etter serieoppsettet, samt så inviterer vi til en egen vinterserie for damelag.

Vi tror arrangementet er med på å lage en skikkelig ramme rundt oppkjøringen og vi lover å stille sterkt på kampene for å dele hva som skjer rundt ditt lag. Vinterserien er åpen for alle og din klubb melder på lag etter kriteriene under.

Vinterserien deles inn i tre klasser:
A:
Klubber som spiller i 2.-, 3.- og 4.divisjon 2018.
B: Lagene i 5. og 6.divisjon sesongen 2018.
C: Lag fra 6. og 7.divisjon sesongen 2018.
D: Dameklasse med lag fra 2, 3, 4 og 5.divisjon i 2018

Alle klubbene får et minimum av tre kamper hver.  2.lagene må jobbe med å bruke de samme spillerne gjennom hele turneringen. Vi oppfordrer klubbene til å levere inn troppene før første runde. Dette i Fair Play ånd.

Påmeldingsfrist:
Fristen er 1.desember og det gjør du med å sende en mail til odd@hordalandsfotball.no. Spørsmål kan rettes til Odd på 40 83 33 13. NB! Rabatt om dere melder dere på før 15.november! Se mer om dette lenger nede.

Oppsett:
1. Oppsettet av puljer vil være klart senest 15.desember.
2. Kampdager er som følger:

Klasse A: tirsdag 23.1, 6.2, 20.2 og 6.3   Sluttspill fra 13.3
Klasse B: onsdag 24.1, 7.2, 21.2 og 7.3   Sluttspill fra 14.3
Klasse C: torsdag 25.1, 8.2, 22.2 og 8.3  Sluttspill fra 15.3
Klasse D: torsdag 25.1, 8.2, 22.2 og 8.3  Sluttspill fra  15.3

Kampdatoer kan endres dersom begge lag er enige om det. Dommere og Hordalandsfotball må informeres minst 5 dager i forveien om slike bytter.

3. Sluttspill følger etter at serien er ferdig. Vi vil jobbe med å få en samlet finaledag for samtlige lag på en arena for alle klassene. Dette vil vi forsøke å få avklart i

Regler:
1. Vanlige fotballregler
2. Lag kan bruke spillere som er på prøvespill (b-skjema må være utfylt)

Premier:
1. Vinneren av hver klasse vil få 10.000 kr i premie. Det forutsetter at det er minst 6 påmeldte lag i klassen. Med færre lag vil premiepotten reduseres. Endelig premie oppgis før turneringen starter.

Dommere:
1. Dommerutgiftene betales av hjemmelaget. Dommere blir satt opp til kampene. I klassene A,B og D dømmer en trio. Kostnaden er 1200 per trio, mens i klasse C er det 600 per dommer. Betaling gjøres direkte til dommer.

Pris:
1. Kostnaden per lag en melder på er kroner 2500,-. NB! Om du melder deg på og betaler inn beløpet før 15.november betaler dere kun 2250,-. Beløpet betales inn til Hordalandsfotball sin konto i Sp.Vest på konto 3633.36.71195. Betalingsfrist senest 1.desember. Husk å merke betalingen med klubbnavn.

Vi håper din klubb finner dette spennende og ønsker velkommen til vinterserien 2018!
mvh

Hordalandsfotball.no

Sjekk ut mer på www.facebook.com/hordalandsfotball ellerTwitter: @hordafotball.