Hordalandsfotball

Vinterserie 2020

  • Odd Løvset
Foto: Odd Løvset

Følgende invitasjon gikk ut til klubbene i Hordaland denne uken.

Til klubbene i NFF Hordaland

Bergen 22.10.2019

Invitasjon til OBOS Vinterserie 2020-seniorlag

NFF Hordalandog Hordalandsfotball skal igjen arrangereen felles vinterturnering for 11-er seniorlag (kvinner og menn). Vi har gleden av å invitere alle til OBOS Vinterserie 2020.Tidligere vinterserier har værten suksessmed bra deltagelse, og vi håper å få med enda flere lag den kommende vinteren. Målsettingen er å skape mer og bedreaktivitet med gode rammer i en tid på året der mange lag jobber med å få organisert treningskamper.

OBOS Vinterserie 2020arrangeres med innledende kamper i et puljespill, og deretter blir det cupspill mellom de lagene som har gått videre. Alle lag er garantert minst 3 kamper gjennom turneringen.Vi håper at OBOS Vinterserie kan bidra til å skape en skikkelig ramme rundt oppkjøringen til sesongen, og vi kan love at Hordalandsfotball vil være sterkt til stede på mange av kampene for å dele hva som skjer rundt nettopp ditt lag. Fristen for påmelding til rabattert påmeldingsavgift er 1. november.

Den endelige fristen med full påmeldingsavgift er 20. november. Påmeldingen og godkjenning av lag må foretas av klubben i FIKS. Husk å velge «Fotballsesongen 2020». Alle lag skal registreres med en kontaktperson, følgende opplysninger er nødvendig;
✓Fødselsdato, adresse,telefonnummerog e-postadresse

Klasser:
•Menn A: Lag fra 3.divisjon og 4.divisjon i sesongen 2020
•Menn B: Lag fra 5.divisjon og 6.divisjon i sesongen 2020
•Menn C: Lag fra 6.divisjon og 7.divisjon i sesongen 2020 (Lag fra 6.divisjon kan velge om de melder seg på i klasse B eller C)
•Kvinner: Lag fra 3.divisjon, 4.divisjon og 5.divisjon i sesongen 2020

•Påmeldingsavgift: Kr. 2.500,-pr lag (NB! Ved påmelding senest 1.november er prisen kr. 1.900,-pr lag)

Gjennomføring:
•Innledende runder spilles i uke 4, 6 og 7
•Kampene settes i utgangspunktet opp lørdager/søndager, men lagene får alle muligheter til å flytte kampene til andre ukedager. Alle innledende kamper må være ferdigspilt innen søndag 1.mars.
•Sluttspill arrangeres i uke 10, 12og 13.
•Finalene i alle klasser spilles i uke 14.
•NFF Hordaland og Hordalandsfotball foretar trekning av puljene og setter opp kampene i FIKS og på www.fotball.no.
•Puljeoppsettet vil bli lagt ut 9.desember.
•Terminlistene for puljespillet vil bli offentliggjort 16.desember.
•NFF Hordaland setter opp bane til kampene.
•NFF Hordaland står for dommeroppsettet:
Dommertrioer i klasse Menn A og B, hoveddommer i klasse Menn C og Kvinner.
•Hjemmelaget betaler dommerne på vanlig måte, kostnad dommertrio er totalt kr. 1.200,-og kostnad hoveddommer er totalt kr. 600,-.
•Kampene gjennomføres etter NFFs vanlige regelverk, med ett unntak. Siden dette er en form for organiserte treningskamper kan lagene ha med inntil 3 spillere til hver kamp som ikke er spilleberettiget for klubben. Husk at man i slike tilfeller skal ha en godkjennelse fra den klubben spilleren tilhører.
•Det tas geografiske hensyn i puljeoppsettet.

Premier:
Vinnerlaget i hver klasse får kr. 10.000,-i utstyr fra klubbens utstyrsmerke.

Spørsmål om påmeldingen i FIKS eller andre spørsmål om OBOS Vinterserie 2020 kan rettes til Torstein Pedersen på e-post: torstein.pedersen@fotball.no eller på tlf. 47501913, eller til Odd Løvset på e-post: odd@hordalandsfotball.noeller på tlf. 40833313

Med vennlig hilsen

NFF Hordaland                                                          Hordalandsfotball
Torstein Pedersen                                                      Odd Løvset
Konsulent                                                                    Styreleder